Η Sympraxis αποτελεί τον «one stop shop» συνεργάτη σε θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης και Πράσινης Μετάβασης.Παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης Στρατηγικής Βιωσιμότητας & ESG σύνταξης, Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης, Διαλόγου με Ενδιαφερόμενα Μέρη, βιώσιμων φυσικών, ψηφιακών και υβριδικών εκδηλώσεων.

Παράλληλα υλοποιεί έργα βιώσιμης ανάπτυξης όπως σχεδιασμό και εγκατάσταση προγραμμάτων ανακύκλωσης, αναδασώσεις, φυσικές παιδικές χαρές κ.τ.λ., επικοινωνίας σε θέματα βιωσιμότητας (καμπάνιες επικοινωνίας, δημιουργικά κ.α.), εκπαίδευσης σε θέματα αειφορίας, δημόσιες ομιλίες, σχεδιασμού στρατηγικής και υλοποίησης δράσεων κοινωνικής συνεισφοράς & σχέσεων με την κοινότητα. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τον συνεργάτη μας στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και στην ενίσχυση των πωλήσεων και των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη (ελληνικό κράτος, προμηθευτές, εργαζομένους, πελάτες, κ.τ.λ.).